naam van de vrijwilliger

Lead = een inleidende tekst die minstens 3 van de 5 W’s +H benoemt. Dit is bedoeld om de lezer uit te nodigen om verder te lezen. Belangrijk dus dat het aantrekkelijk is geschreven

hier een tussenkop in H3

‘Ik zag een advertentie van DMD in een krantje. Ik had Sjuul toen net een paar maanden. Het was in 2011. Ik las dat je je kon opgeven voor een test en dacht bij mezelf: dit is echt een knuffelhond. Dus ik ben naar het wijkcentrum gegaan en daar moest Sjuul allerlei dingen doen. Ze moest ook bij iemand die in een rolstoel zat snuffelen (- dat was ik waarschijnlijk, Else -). Daar was ze al een beetje aan gewend want ik kwam toen al met haar in de Honinghoeve, op bezoek bij ouderen. Sjuul werd goedgekeurd tijdens de test, het diploma was binnen.’