Kracht Van Vietvoeters

SPH Afstudeerproject Kracht van Viervoeters Hogeschool Arnhem-Nijmegen               

Stichting Dogs Make a Difference is een samenwerking met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie cluster Licht Verstandelijke Beperking (LVB) te Ede aangegaan. Sinds de herfst van 2012 verzorgt Dogs Make a Difference sessies bij Karakter. Cliënten van de behandelgroepen Golf en Vlam en crisisgroep Rots bezoeken wekelijks een sessie.

De bezoeken van Dogs Make a Difference aan Karakter te Ede stonden tot nu toe vooral in het teken van leren omgaan met een hond, contact maken met een hond en plezier hebben. Omdat stichting Dogs Make a Difference en Karakter doelgericht wilden werken binnen de sessies bij Karakter, heeft Dogs Make a Difference hulp ingeschakeld van een projectgroep binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dit is de projectgroep ‘Kracht van Viervoeters’ geworden.

De projectgroep, bestaande uit vijf studentes van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de HAN te Nijmegen, heeft voor hun afstudeerproject een product ontwikkeld waarmee de vrijwilligers van Dogs Make a Difference een doelgerichte invulling van de sessies kunnen organiseren. Het uitgangspunt is dat kinderen via de hond vaardigheden aanleren voor het dagelijks leven.

Het product

Het product dat projectgroep ‘Kracht van Viervoeters’ heeft ontwikkeld, bestaat uit de volgende onderdelen:

Handleiding. In deze handleiding zijn verschillende aspecten verwerkt, namelijk: de theorie achter het product en over de doelgroep van Karakter Ede cluster LVB; het doelgerichte activiteitenprogramma en de effecten die tot nu toe zijn bereikt.

Tas met materialen. In deze tas zitten de materialen die nodig zijn bij de activiteiten die zijn beschreven in de handleiding.

Pendelmap. In deze map zitten evaluatieformulieren die de vrijwilligers van Dogs Make a Difference en de begeleiders van de groepen kunnen invullen. Dit bevordert de overdracht tussen Dogs Make a Difference en Karakter. Daarnaast kunnen de cliënten middels een creatieve manier feedback geven op de sessies.

Workshop. Deze workshop dienen vrijwilligers gevolgd te hebben voordat zij de sessies bij Karakter Ede cluster LVB gaan begeleiden.

Effecten bij Karakter

De projectgroep heeft een onderzoek gedaan naar de effecten die tot nu toe bereikt zijn bij Karakter. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het deelnemen aan de sessies van DMD bevorderend kan werken voor het welzijn van de cliënt.

Tijdens de sessies zijn de volgende resultaten geconstateerd:

  • Cliënten ervaren plezier.
  • De cliënten van groep Rots zijn meer ontspannen tijdens een sessie.
  • Cliënten gingen meer lachen naar mate de sessie vorderde.
  • Een cliënt benoemde het volgende: “Ik vind het leuk” en “Ik word er ontspannen van”.

Buiten de sessies zijn de volgende resultaten geconstateerd:

  • Cliënten verheugen zich erg op de sessies van Dogs Make a Difference.
  • De cliënten zijn trots op wat zij hebben gedaan bij de sessie.
  • De cliënten van groep Rots zijn na de sessie meer ontspannen op de groep .
  • Cliënten zijn zelfverzekerder geworden naarmate zij vaker deelnemen aan de sessies.