Fondsen & doneren

De mensen die wij met een hond bezoeken zijn meestal niet in staat financieel bij te dragen aan deze vorm van sociale activering. Dit betekent dat Dogs Make a Difference voor het uitvoeren van haar activiteiten afhankelijk is van financiële steun door donaties, vanuit fondsen en via sponsoring.

Particulieren en bedrijven die onze werkzaamheden toejuichen en deze willen ondersteunen met een geldelijke bijdrage kunnen dat doen door een bedrag te storten op de bankrekening van Dogs Make a Difference:

NL51 RABO 0142185035 ten name van Dogs Make a Difference te Nijmegen.

Donateurs en fondsen:

  • Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen Particulieren in 2009, 2010 en in 2011
  • Stichting Conexus (2012)
  • Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK voor het project ‘Vitale senioren  helpen kwetsbare ouderen’ (2013)
  • Rotary Club Nijmegen (2014)
  • Driestroom – Locatie Daniel (2014)
  • Gemeente Nijmegen
  • Diverse particulieren

Dogs Make a Difference dankt u hartelijk voor uw bijdrage!

ANBI_FC