De Helpende Hond

 

Vijf studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening hebben een afstudeerproject uitgevoerd over honden in de hulpverlening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dit project heet ‘De Helpende Hond’. Voor deze naam is gekozen omdat de projectgroep gelooft dat honden een helpende hand, of poot, kunnen bieden in de hulpverlening. Hieronder kunt u meer lezen over hoe het project tot stand is gekomen en welke producten uiteindelijk zijn ontwikkeld.

 

Ontstaan

De opdrachtgever van project De Helpende Hond was Dogs Make a Difference. Dogs Make a Difference wilde honden graag doelgericht in gaan zetten in de hulpverlening. Voor het afstudeerproject is Kleur benaderd. Kleur is een instelling voor kinder- en jeugdzorg. Kleur ondersteunt kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand. Zij werkten nog niet met activiteiten waarin honden een rol spelen. Het orthopedagogische dagcentrum in Nijmegen stond open voor het project en wilde hier graag aan meewerken. Een doel waar Kleur aan wilde werken middels activiteiten met honden was het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. De projectgroep heeft vervolgens op verschillende gebieden onderzoek gedaan. Er is uiteindelijk een activiteitenprogramma ontwikkeld voor Dogs Make a Difference, gericht op Kleur, waar middels activiteiten met honden gewerkt wordt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen.

 

De producten

Het activiteitenprogramma De Helpende Hond bestaat uit:

  • Een handleiding. De handleiding bestaat uit een deel met daarin instructies voor de vrijwilliger van Dogs Make a Difference en de begleider van het kind, en een deel met daarin activiteiten die uitgevoerd kunnen worden.
  • Een dvd ter illustratie van de handleiding. Op deze dvd zijn onder andere beelden te zien uit de testfase van het project op Kleur.
  • Een themabox. Deze themabox is een aanvulling op het activiteitenprogramma en is bedoeld om de kinderen voor te bereiden om de komst van de vrijwilliger en de hond.
  • Een workshop over het activiteitenprogramma. Deze workshop dienen vrijwilligers die deel willen gaan nemen aan het activiteitenprogramma gevolgd te hebben.

Effecten van honden in de hulpverlening

Honden worden reeds in de hulpverlening voor kinderen ingezet.  In de Verenigde Staten gebeurt dit op grote schaal, in Nederland gebeurt dit echter in veel mindere mate. Met dit project willen wij laten zien dat er in Nederland meer op een speelse en leuke manier gewerkt kan worden aan doelen, namelijk door activiteiten met honden uit te voeren.

 

Het doel van de beschreven activiteiten in de handleiding is het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. Het is aangetoond dat de interactie tussen kind en hond er voor kan zorgen dat het zelfvertrouwen van het kind toeneemt. Doordat de hond een sociaal wezen is dat activiteiten uit kan voeren, zijn er veel verschillende manieren waarop hieraan gewerkt kan worden. Als een kind dergelijke activiteiten zelf uit kan voeren, zorgt dit voor een succeservaring, wat ook weer bijdraagt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Dat is de basis van dit activiteitenprogramma.

Naast het vergroten van het zelfvertrouwen, zijn er nog meer bijkomende effecten die de interactie tussen kind en hond op kunnen leveren. Op de allereerste plaats is een hond een bron van plezier. Daarnaast is gebleken dat het contact met een hond een kalmerend effect heeft en dat dit contact ervoor kan zorgen dat het kind meer empathie ontwikkelt. Ook zou er met een hond gewerkt kunnen worden aan de communicatie en de motoriek. Het hoofddoel van dit activiteitenprogramma is dus het werken aan zelfvertrouwen, maar daarnaast kan dit activiteitenprogramma dus nog meer effecten hebben op het kind.