Beloningsbeleid: Dogs Make a Difference

Beloningsbeleid: Dogs Make a Difference (DMD) is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers en de functionarissen van de organisatie werken ook vrijwillig. Reiskosten worden betaald aan de vrijwilligers voor reizen buiten Nijmegen. Daarvoor moeten ze een declaratie indienen. Bij veel organisaties worden de reiskosten door de zorgorganisatie zelf betaald. De wens bestaat om de kosten voor de coördinatie van alle werkzaamheden van DMD op termijn te belonen, bijvoorbeeld op declaratiebasis via subsidiëring van projecten.

Geef een reactie