Dogs Make a Difference is een stichting die werkt met door ons opgeleide vrijwilligers die met hun eigen hond bezoeken brengen aan mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld gehandicapten of bejaarden.

Hondeneigenaren komen langs bij mensen thuis of bij mensen in verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen, gevangenissen, ziekenhuizen en scholen, en bij mensen in dagopvang en activiteitencentra. Tijdens zo’n bezoek van de hondeneigenaar met zijn of haar hond kan er gemakkelijk en ongecompliceerd contact zijn tussen de hond en de bezochte persoon.

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat mensen die regelmatig dergelijk speels contact met een hond hebben meer zelfvertrouwen krijgen en een betere kwaliteit van leven. Mensen krijgen nieuwe contacten met de eigenaar van de hond en veel liefde en warmte van de hond zelf. Kinderen die moeite hebben met de omgang met volwassenen of jongeren die leermoeilijkheden hebben gaan vooruit met betrekking tot hun communicatiemogelijkheden en leerprestaties, als zij regelmatig contact met een hond hebben.

In Amerika en in verschillende landen in Europa (Engeland, België, Italië), en in andere landen (Japan, Israël) bestaat al veel ervaring met deze hondenbezoeken.