Wat is Dogs Make a Difference?

 

Dogs Make a Difference (DMD) is een stichting van vrijwilligers die met hun hond op bezoek gaan bij mensen in een kwetsbare positie. Onder andere bij mensen met een beperking, jongeren met gedragsproblemen, ouderen en kinderen die van huis uit niet gewend zijn om met honden om te gaan.De vrijwilligers bezoeken met hun hond mensen in onder andere verpleeghuizen, woongroepen, psychiatrische instellingen, scholen en in verschillende centra voor dagbesteding.De bedoeling van het bezoek is dat de ‘cliënt’ plezier heeft met de hond, kan aaien en knuffelen en soms mee kan gaan wandelen met de hond en zijn baasje.

Waarom zijn er ‘Dogs make a difference’?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die regelmatig speels contact met een hond hebben meer zelfvertrouwen krijgen en een betere kwaliteit van leven hebben. Ze krijgen een nieuw contact - met de eigenaar van de hond - en veel liefde en warmte van de hond zelf. Kinderen die moeite hebben met de omgang met volwassenen of jongeren die leermoeilijkheden hebben gaan vooruit met hun communicatiemogelijkheden en leerprestaties, als zij regelmatig contact hebben met een hond.

Beleidsplan

Lees het beleidsplan 2014-2018.