De honden komen op bezoek bij mensen die in een kwetsbare positie zitten: ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, psychiatrische en geriatrische cliënten en ook bij (allochtone) kinderen die van huis uit niet gewend zijn om met honden om te gaan. Een hond komt met z’n baasje in instellingen zoals gezinsvervangende huizen, activiteitencentra, dagopvang, verpleeghuizen, klinieken en op scholen.

DMD legt contact met verschillende locaties en overlegt altijd vooraf met de instelling wat de wensen van de bewoners/cliënten zijn ten aanzien van het bezoek van een hond. Een hond kan ook bij particulieren thuis op bezoek komen.